HomeParticipaActivitatiHartă standuriGalerie fotoParteneriNoutatiProgramContact

Treasure Hunt

Art 1 – Organizatorul și Regulamentul ;

1.1. Organizatorul tombolei este Universitatea Politehnica Timișoara, cu sediul în Piața Victoriei, nr. 2, Timișoara, Timiș, reprezentată legal prin Florin Drăgan, în calitate de Rector;

1.2. Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”);

1.3. Prezentul Regulament este disponibil, în mod gratuit, în permanență pe durata Tombolei, la standul CCOC din cadrul evenimentului Zilele Carierei ediția a XXII-a, desfășurat în 25 - 26 aprilie 2023, în Cantina UPT din Complexul Studențesc din Timișoara;

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu condiția anunțării prealabile.

 

Art. 2 – Teritoriul și durata de desfășurare a Tombolei Zilele Carierei ediția a XXII-a

2.1. Tombola cu premii este organizată pe teritoriul României și se desfășoară fizic, în Cantina UPT din Complexul Studențesc, Timișoara, Timiș;

2.2. Colectarea biletelor se va desfășira în 25 aprilie 2023 în intervalul 10:00 - 17:00, iar în 26 aprilie în intervalul 10:00 - 15:00, iar extragerea câștigătorilor se va face în data de 26 Aprilie 2023, la ora 15:00;

2.3. După data încheierii perioadei de desfășurare a Tombolei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Tombolei;

2.4. Premiile care nu vor putea fi înmânate câștigătorilor din motive independente de Organizator în termen de 15 de zile calendaristice de la data anunțării câștigătorilor nu vor mai fi datorate de Organizator, iar câștigătorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de câștigător.

 

Art. 3 – Dreptul de participare 

La Tombola Zilele Carierei ediția a XXII-a 2023 poate participa orice persoană care este prezentă la evenimentul Zilele Carierei în zilele de 25 - 26 aprilie 2023, în intervalul de desfășurare a evenimentului 10:00 - 17:00, având statul de studentă sau student la Universitatea Politehnica Timișoara.

 

Art. 4 – Desemnarea și validarea câștigătorilor 

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți în timpul evenimentului. Extragerea se va face ordonând biletele la festivaluri în mod alfabetic. Vor fi extrase toate biletele disponibile pentru un singur festival, pe rând, conform ordonării acestora alfabetic în funcție de numele lor;

4.1. Pentru a fi validați și pentru a intra în posesia premiului câștigat, câștigătorii sunt obligați să răspundă în termen de 15 zile de la momentul câștigării biletului la festival;

4.2. După validare, premiile vor fi predate câștigătorilor prin email în termen de maxim 20 de zile;

4.3. Pentru ca biletul de tombolă să fie valid, acesta trebuie să însumeze cel puțin 3 ștampile de la 3 companii diferite sau orice alt fel de semn distinctiv care nu poate fi replicat de participanții la tombolă în nici un fel. În cazul în care unul dintre semnele distinctive nu pare a fi valid, se va consulta unul dintre reprezentanții firmei respective;

4.4. Câștigătorii își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și veridicitatea informațiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise organizatorului, acesta neasumându-și nicio responsabilitate pentru informațiile și datele care nu corespund realității

și / sau pentru declarațiile mincinoase și nici pentru orice consecință care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declarație. Câștigătorul care declară / transmite informații / date eronate / false este decăzut din calitatea de câștigător;

4.5. De asemenea, organizatorul nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legată de vreun premiu. Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătură cu acesta. 

4.6. Nu este admisă participarea la tombolă cu mai mult de un bilet / participant. În cazul în care vor fi extrase mai multe bilete la tombolă cu aceleași date de identificare a studentului, doar primul bilet extras va putea fi câștigător.

 

Art. 5 – Contravaloarea în bani 

Nu este posibilă înlocuirea niciunuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii. 

 

Art. 6 – Dreptul la imagine 

Acordarea premiilor este un eveniment public. Participarea la Tombolă constituie acordul participanților referitor la faptul că imaginea (numele și fotografia) acestora pot fi făcute publice și folosite în materiale publicitare de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără niciun fel de plată aferentă. 

 

Art. 7 – Protecția datelor cu caracter personal 

7.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participanții la Tombola le furnizează. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determină neînscrierea acestuia în vederea participării la Tombolă.

 

Art. 8 – Încetarea înainte de termen a Tombolei 

Tombola poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Tombola. 

 

Art. 9 – Litigiile și legea aplicabilă 

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și participanții la Tombolă, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă în conformitate cu dreptul comun;

9.2. Legea aplicabilă este legea română.

Noutati
02
OCT
2023
Zilele Carierei este un eveniment bianual organizat de Universitatea Politehnica Timisoara prin CCOC - Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din UPT. Ajuns la a 23-a ediție, Zilele Carierei a devenit cel mai mare târg universitar de joburi din vestul țării. Ediția din această toamnă va găzdui 55 de firme de top, fiecare gata să intercționeze cu studenți sau absolvenți interesați de locuri de practică sau de muncă din...
Ce sunt Zilele Carierei?
zilelecarierei@upt.ro
0256404704
© Copyright 2023 Zilele Carierei.   Web design by Royalty